หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักแรด ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปลักแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักเเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที และประดับไฟภายในงาน สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องแต่งกายการแสดงของผู้สูงอายุ สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 61