หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างการจัดจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๔๖ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๖๕๒ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑-๖๐-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง [ 1 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39