หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักแรด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการ ส.ท.ท. ร่วมต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๐ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๓๔-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสนอง เขียวปั้น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25