หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ๒๕๖๓ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔.๕ ฟุต ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานพนักสูงมีท้าวแขนมีล้อขาเหล็ก) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาเวที เครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักแรด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16