หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนท้ายอ่างฝั่งทิศเหนือถึงถนนบ้านนายเปี๊ยก อยู่คง หมู่ที่ ๕ ตำบลปลักแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๙ ตัว จำนวน ๓ จุด พร้อมมิเตอร์ และอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลองปลักแรดตลอดแนวคลอง หมู่ที่ ๑,๓,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสาวเกตุ คำเหล็ก (นายนเรศ นาหมัน) หมู่ที่ ๕ ตำบลปลักแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางตล่อม สิงห์กวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลปลักแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๒๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บม - ๑๓๓๑ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๒๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการให้บริการสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15