หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๒๔ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๒๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๐ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๓๔-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคอสะพานทั้งสองฝั่ง (อ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บม - ๑๓๓๑ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35