หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดงานบ้านงานครััว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ประจำห้องสำนักปลัดเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36