หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ประจำห้องรองปลัดเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กรอบอลูมิเนียม พร้อมชุดติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดอาคารกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2565 ]จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง - ๑๗๓๒ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๕-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักแรด ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ และปิดเทอม (๑-๒๗ เมษายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44