หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลักแรด ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักแรด ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและไฟส่องสว่าง สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์กองช่าง) หมายเลขทะเบียน บธ - ๔๘๖๗ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์นั่ง ๒ แถว หมายเลขทะเบียน นข - ๗๘๘๓ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๕ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องรับ-ส่ง แบบชนิดประจำที่) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๑-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๒ เครื่อง และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ แบบมือถือ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๔-๕๑-๐๐๐๖-๐๐๑๓ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๑๒๘ (ห้องประชุมอาคารป้องกันฯ) และคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๘๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๖๕๒ พิษณุโลก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72