หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บางระกำ   จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนางน้อง ภาระโท (ชุมชนหัวถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 เครื่อง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทต.บางระกำ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
ทต.บางกระทุ่ม   จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกสายริมคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 614 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.มะต้อง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.วงฆ้อง   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.วัดพริก   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 15 ก.ย. 2564
อบต.สมอแข   ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
อบต.สมอแข   ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,597