หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองกะท้าว   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
อบต.หนองกะท้าว   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์นาจาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
อบต.สวนเมี่ยง   ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้โชว์กระจก 4 ชั้น ) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
อบต.บ้านป่า   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลังฯ) จำนวน ๒๕ รายการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบึงกระดาน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน วันที่ ๑-๓๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่า หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาการซ่อมแซมตามระยะเวลารถยนต์บรรทุกเทท้ายฯ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๘๕ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
อบต.มะขามสูง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
อบต.มะขามสูง   จ้างก่อสร้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระมัด หอมสะอาด ถึงบ้านนายวิชาญ หอมสะอาด หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมซ่าน ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
อบต.มะขามสูง   จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ตั้งแต่บ้าน ร.ต.อ.สุนทร เรืองมนต์ ถึง นายเล็ก ดีภู่ หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมซ่าน ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5,900