หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บางกระทุ่ม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง Overlay ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ 7-0002 สายถนนพลายเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางกระทุ่มกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2566
ทต.พลายชุมพล   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
ทต.พลายชุมพล   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.พรหมพิราม   จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยดั้ง (เส้นหลังศพด.บ้านห้วยดั้ง ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.พรหมพิราม   จ้างจ้างซ่อมแซมคุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๓๐ พิษณุโลก รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.พรหมพิราม   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกรับพวงเหนือ (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลางหมู่บ้าน หลังบ้านผู้ใหญ่วันดี อุดมผล) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ท่าหมื่นราม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ท่าหมื่นราม   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กษ ๔๖๑๓ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.ดงประคำ   จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ๑๐ ลบ.เมตร/ชั่วโมง บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท้องโพลง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงประคำ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
อบต.หนองกะท้าว   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5,132