หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปลักแรด
หลวงพ่อทรัพทย์ วัดปลักแรด
วัดปลักแรด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรด
พ.จ.อ.ปภังกร กันอยู่
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปลักแรด
“เทศบาลน่าอยู่ คู่การศึกษา
เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม”
วิสัยทัศน์ ทต.ปลักแรด
เทศบาลตำบลปลักแรด
1
2
3
4
5
14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ


ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


กิจกรรม ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพดี ครั้งที่ 4 ระยะทางปั่น 10 กิโลเมตร [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลปลักแรด โดยนางสาวสนิชา เพชรแก้ว นายกเทศมนตรี ม [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลักแรด ลงพื้นที่บ่อ [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลักแรด ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 20 


เทศบาลตำบลปลักแรด ดำเนินโครงการเพิ่มจุดติดตั้งกระจกโค้งมน [ 22 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


โครงการ 1หมู่บ้าน 1ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน [ 19 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 7 


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ชมรมผู้สูงอายุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณ [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 8 


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุม (สุ [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 6 


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้อ [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้า [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 


ลงพื้นที่มอบบัตรคนพิการ และรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ หมู่ 3 [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
น้ำพริกแกงแม่สุนทร
 
     
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 18/2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรั [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรั [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือก [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ภาระกิจงานประจำวันของกองช่างเทศบาลตำบลปลักแรด [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ภาระกิจงานประจำวันของกองช่างเทศบาลตำบลปลักแรด [ 22 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไ [ 19 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปลักแรด ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ท [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำ [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศ กำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ภาระกิจงานประจำวันของกองช่างเทศบาลตำบลปลักแรด [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17/2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักเเรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภ [ 11 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
   
 
 
ทต.เนินกุ่ม จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ป่าแดง ประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรียนบ้านท่าส [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ป่าแดง ประชาสัมพันธ์ ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรี [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.นครชุม สาระน่ารู้สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการกระทำผิด [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดโบสถ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการซ่อมแซมตามระยะเวลารถยนต์บรรทุกเทท้ายฯ หมายเลข [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลังฯ) จำนวน 25 รายการ ประจำเดือน [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโบสถ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนเมี่ยง กิจกรรมโมบายเซอร์วิส ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี ขับขี่ปลอดภัย 60 รายการมาตรฐานโตโยต้า [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.พรหมพิราม รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหา [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.พันเสา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินคลองวัดป่า หมู่ที่ 7 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดโบสถ์ คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดโบสถ์ คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
   
 
      
   
 
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
อ่างเก็บกักน้ำ
ดงมะไฟหวาน
 
 
 
รับโอน-ย้าย พนักงานเทศบาล(ข้าราชการ) จำนวน 3 ตำแหน่ง (4 ม.ค. 2565)    อ่าน 360  ตอบ 1  
งานวันเด็ก (4 ม.ค. 2565)    อ่าน 146  ตอบ 1  
save king (17 ก.ค. 2564)    อ่าน 89  ตอบ 0  
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลัก [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กิจกรรมทำหมันสุนั [ 24 พ.ค. 2566 ]

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 มิ.ย. 2557


 
 
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 2900 ลว 29 พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ที่ พล 0023.3/ว 2901 ลว 29 พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. เดือน เม.ย.66 ที่ พล 0023.5/ว 2849 ลว.26พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2848 ลว.26พ.ค..66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) เพ่ิมเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2850 ลว 26พ. [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 429 ลว 29 พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2875 ลว. 26 พ.ค. 66 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
แจ้ง อ.เมือง ขออนุมัติแก้ไขแผนผังการติดตั้งเสาโคมไฟถนน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงแม่ระหัน ม. 10ฯ งปม. 66 อบต.บ้านกร่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/6303 ลว 26 พ.ค. 66 [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 2874 ลว 26 พ.ค. 66 [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย ที่ พล 0023.3/ว 426 ลว 25 พ.ค. 66 [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/ว 427 ลว 25 พ.ค. 66 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 79 
แจ้ง ทน.พล. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ พล 0023.3/369 ลว 25 พ.ค. 66 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) ที่ พล 0023.6/ว 2831 ลว 25 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2832 ลว 25 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
แนวทางการในการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/366 ลว 24 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเมืองสมุนไพรฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 423 ลว 24 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 424 ลว 25 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 425 ลว 25 พ.ค. 66 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว2799 ลว 23 พ.ค. 66 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 197 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา รอบเดือน ตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)) ที่ พล 0023.2/ว2800 ลว 23 พ.ค. 66 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ปลักแรด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
e-Service
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-569-4141
เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-365242 โทรสาร : 055-365242
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลปลักแรด
จำนวนผู้เข้าชม 8,505,626 เริ่มนับ 23 มิ.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.ปลักแรด

facebook
ทต.ปลักแรด
ทต.ปลักแรด
ปิดหน้าต่าง