หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.plakrad.go.th/orgc... https://www.plakrad.go.th/memb... https://www.plakrad.go.th/staf... https://www.plakrad.go.th/staf... https://www.plakrad.go.th/staf... https://www.plakrad.go.th/staf... https://www.plakrad.go.th/staf... https://www.plakrad.go.th/staf... https://www.plakrad.go.th/boar...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.plakrad.go.th/boar... https://www.plakrad.go.th/staf... https://www.plakrad.go.th/proj...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.plakrad.go.th/home https://www.plakrad.go.th/cont...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.plakrad.go.th/proj... https://www.plakrad.go.th/proj...
พรบ./พรก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news... https://www.plakrad.go.th/news...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.plakrad.go.th/webb...
กระดานสนทนา (Webboard)
o9 Social network https://www.facebook.com/profi... http://line.me/ti/g/UH5USCmX5A https://www.plakrad.go.th/home
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6