หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปลักแรด
หลวงพ่อทรัพทย์ วัดปลักแรด
วัดปลักแรด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรด
จ.ส.ต.พะเยา จันทร์ศรี
ปลัดเทศบาลตำบลปลักแรด
“เทศบาลน่าอยู่ คู่การศึกษา
เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม”
วิสัยทัศน์ ทต.ปลักแรด
เทศบาลตำบลปลักแรด
1
2
3
4
5

<< ขอเชิญชาวเทศบาลตำบลปลักแรด ร่วมลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 >>
 
 
  
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลปลักแรด  
 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ซักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึงตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตและการย้ายภูมิลำเนา จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิที่รับเงินผ่านธนาคาร จากรายงานผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นั้น
เทศบาลตำบลปลักแรด  จึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือซักซ้อมดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ดำเนินการดังนี้
1. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ไม่ต้องแสดงตนเพื่อยืนยันบัญชี    โดยเทศบาลตำบลปลักแรดจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ต้องดำเนินการมอบอำนาจใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะเริ่มรับเงินแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สูงอายุ และ      คนพิการ สามารถยื่นเอกสารการมอบอำนาจเพื่อรับเงินแทนได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ งานพัฒนาชุมชน                    สำนักปลัด  เทศบาลตำบลปลักแรด  ทั้งนี้  หากผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ                       ท่านใดที่ไม่มาดำเนินการยื่นเอกสารการมอบอำนาจเพื่อรับเงินแทน ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะระงับการจ่ายเงินตามระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนกว่าผู้มีสิทธิจะมาดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลปลักแรด                           โทรศัพท์ 055-365242

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 09.51 น. โดย คุณ รัฐพล รอดเงิน

ผู้เข้าชม 197 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-163-5164
เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-365242 โทรสาร : 055-365242
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลปลักแรด
จำนวนผู้เข้าชม 4,211,132 เริ่มนับ 23 มิ.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10