หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
พ.จ.อ.ปภังกร กันอยู่
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร : 0896428252
พ.จ.อ.ปภังกร กันอยู่
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0896428252
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวสมคิด ปานบัว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0898568277
นางสมถวิล หรสาตร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0956345521
นายอนิรุทธ แก้วอ้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0866804849
-
ผู้อำนวยการกองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจาริยา เจนจบ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0991427747