หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปลักแรด
หลวงพ่อทรัพทย์ วัดปลักแรด
วัดปลักแรด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลักแรด
จ.ส.ต.พะเยา จันทร์ศรี
ปลัดเทศบาลตำบลปลักแรด
“เทศบาลน่าอยู่ คู่การศึกษา
เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม”
วิสัยทัศน์ ทต.ปลักแรด
เทศบาลตำบลปลักแรด
1
2
3
4
5
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการกรณีโอนเข้าบัญชี กรมบัญชีกลางดำเนินการเบิกจ่ายแทน อปท.โดยโอนเข้าบัญชีในวันที่10กันยายน 2564 /
 
 
 
 
       
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้สะดวก
    ติดตั้งและขยายระบบการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
       
 
       
    การพัฒนาอาชีพประชาชนให้มีศักยภาพ
    ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    การสวัสดิการ ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
    การส่งเสริมสวัสดิการ และนันทนาการ
    การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
    เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น
 
 
       
 
       
    รณรงค์ ส่งเสริม การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
       
 
       
    พัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย
    พัฒนา อบรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ เทคนิค และวิชาการสมัยใหม่
    พัฒนาเทศบาลและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-569-4141
เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055-365242 โทรสาร : 055-365242
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลปลักแรด
จำนวนผู้เข้าชม 5,823,737 เริ่มนับ 23 มิ.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10